Samen organiseren en goed opdrachtgeverschap

Het is de gemeente Turfbrug de afgelopen tijd heel duidelijk geworden: samenwerken loont. Dankzij de collectieve inkoop mobiele telefonie bespaart de gemeente twee ton per jaar. Maar het gaat om meer dan besparen, want door veel meer samen te doen verbeterde de dienstverlening, kwam de IT op orde en werd de band met burgers beter. 

 

‘Samen doen’ is het nieuwe adagium voor Turfbrug. De gemeente realiseert zich dat het in standaard voorzieningen, zoals IT en online dienstverlening, prima kan samenwerken. En dat het samen met burgers veel meer kan bereiken dan wanneer het alles zelf organiseert. Dat leerde de gemeente bij de herinrichting van het verpauperde terrein De Goede Hoop, waar dankzij de inzet van burgers nu een levendig complex is dat echt meerwaarde heeft voor de gemeente.  

Door samen te werken in IT en dienstverlening houdt Turfbrug tijd en geld over om te investeren in waar de gemeente echt het verschil kan maken. Daarmee kan ze verder bouwen aan de groene, veilige en sociale gemeente die Turfbrug wil zijn. De gemeente werkt dan ook volop mee met gezamenlijke inkoop, is inmiddels aangesloten bij Govroam en wil als één van de eerste gemeenten straks gebruikmaken van de landelijk ontwikkelde webdiensten zoals de digitale aangifte overlijden. Turfbrug heeft zulke goede ervaringen met ‘meer samen doen’ op zowel de inkoop als infrastuctuur en dienstverlening, dat ze het zelfs een beleidsuitgangspunt heeft gemaakt: ze doet niets meer op eigen houtje als het ook collectief beschikbaar is. Gelukkig hebben alle gemeenten onlangs op de buitengewone ledenvergadering van de VNG besloten dat ze veel meer samen gaan organiseren. Turfbrug verwacht daar veel van. 

Natuurlijk zijn er ook voor Turfbrug nog volop uitdagingen. Zoals in haar opdrachtgeverschap. Hoe versterkt ze dit zodanig dat ze een goede gesprekspartner is voor het shared service center waarin ze met vijf andere gemeenten haar IT heeft ondergebracht? En met leveranciers waarmee ze zelf de contacten onderhoudt? Hoe gebruikt ze de collectief ontwikkelde producten op een slimme manier? 

Bekijk de sessies over Samen organiseren en goed opdrachtgeverschap