Over Digitale Agenda 2020

Over Digitale Agenda 2020

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. De Digitale Agenda 2020 (DA2020) ondersteunt, ontzorgt en versterkt gemeenten daarbij en doet dat aan de hand van een zestal doelstellingen:

Externe ontwikkelingen

Maar het is niet alleen een toenemende digitalisering van de informatievoorziening waar gemeenten mee te maken krijgen. Gemeenten krijgen ook te maken met ontwikkelingen die te maken hebben met landelijke en provinciale wet- en regelgeving (zoals de Omgevingswet of de invoering van de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid), technologische innovaties (zoals blockchain, zelfrijdende voertuigen of 3D-printen), maatschappelijke trends (zoals een toenemende mate van ondernemerschap, vergrijzing en individualisering) en ontwikkelingen die te maken hebben met steeds hogere verwachtingen van inwoners en ondernemers met betrekking tot de gemeentelijke digitale dienstverlening.

Verkenningen, Instrumenten en Producten

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met al die ontwikkelingen en trends in de samenleving en (bij voorkeur gezamenlijk) te anticiperen op bijgestelde verwachtingen en aan te sluiten op nieuwe kansen die ontstaan. De DA2020 speelt in op al die veranderingen en doet met behulp van een groot aantal inzichten en handvatten. Inzichten en handvatten in de vorm van:

  • Verkenningen (zoals Ruimtelijke kijk op het Sociaal Domein, innovatieve gebruikstoepassingen van de BGT of het DataLab);
  • Instrumenten (zoals de Pilotstarter, de Monitor Doelgerichte Digitalisering of de uniforme ICT-inkoopvoorwaarden GIBIT);
  • Producten (zoals eIDAS, Digitaal Aangifte Overlijden, Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening of Govroam). 

Centraal in al die Verkenningen, Instrumenten en Producten staan de ambities van de Digitale Agenda 2020, waarbij het gaat om open en transparant, werken als één efficiënte overheid en massaal digitaal - maatwerk lokaal.

KING en VNG

Binnen de Digitale Agenda 2020 richt KING zich primair op de uitvoering, terwijl VNG als opdrachtgever zich vooral bezighoudt met het informeren en ondersteunen van bestuurders.

DA2020-platform

Op het DA2020-platform zijn alle relevante informatiebronnen, inzichten en handvatten verzameld. Het biedt ICT-medewerkers, I&A-specialisten, Hoofden diensten en domeinen, beleidsmedewerkers, management/directie en bestuurders binnen gemeenten alles wat nodig is om aan de slag te gaan met de ontwikkelingen en de kansen die op hen afkomen.

Leer van de gemeente Turfbrug 

Turfbrug verkeerde het afgelopen jaar in zwaar weer: inwoners roerden zich, de tekorten liepen op en men moest echt werk gaan maken van een integrale aanpak in het sociaal domein. Ook de gemeentelijke dienstverlening vroeg om groot onderhoud. Wellicht herkenbaar voor uw gemeente? De gemeente Turfbrug ging aan de slag met de Digitale Agenda 2020 en maakte behoorlijke meters. Wilt u leren van de ervaringen van Turfbrug? Dat kan! Lees de thriller ‘Tegenwind’ en breng een bezoek aan Turfbrug. De gemeente Turfbrug is een fictieve gemeente die in het leven is geroepen door VNG/KING.