Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Ondersteuningsmiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende instrumenten, producten en verkenningen binnen de Digitale Agenda 2020. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Deze overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

6 ondersteuningsmiddelen

Filter

Innovatieve gebruikstoepassingen BGT

Nog niet in alle gemeentelijke beleidsdomeinen wordt even intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), in combinatie met andere locatiegebonden gegevens. Het is belangrijk om de vraag naar het gebruik hiervan vroegtijdig te signaleren, zodat gemeenten ook daadwerkelijk stappen gaan zetten in de toepassingen.
verkenning

Zelfverplichtend

Ondersteuning schuldhulpverlening

Deze verkenning wil de samenwerking tussen overheden op het gebied van schuldhulpverlening verbeteren, waar nodig maatwerk leveren en de kennis van professionals over beleidskaders vergroten. Dit moet ertoe leiden dat burgers sneller weten waar ze aan toe zijn.
verkenning

Pilot Veiligheidsinformatieknooppunt

Breda heeft een visie op intelligence voor een veiligheidsinformatieknooppunt ontwikkeld (VIK), dat de eigen wettelijke taken ondersteunt op het gebied van onder andere Toezicht, Handhaving en Naleving.
verkenning

Zelfverplichtend

Ruimtelijke Kijk op het Sociaal Domein

Het project RKSD wil ruimtelijke informatie (ofwel geo-informatie) beter benutten in het sociaal domein. Hiermee kunnen gemeenten verschillende soorten informatie over wijken en buurten op een kaart combineren en inzien. Zo hebben gemeenten beter zicht op wat er in hun wijken speelt en welke kansen en risico’s er zijn.
verkenning

Samenwerkingsverbanden en de GDI

Gemeenten werken steeds vaker samen op veel verschillende vlakken. In deze samenwerkingsverbanden worden voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) gebruikt. Dit project gaat specifiek in op de knelpunten voor samenwerkingsverbanden bij het gebruik van de GDI
verkenning

Zelfverplichtend

Verkenning Datalab

De verkenning heeft uitgezocht hoe gemeenten zodanig gefaciliteerd kunnen worden dat zij op een datagedreven manier naar beleid- en uitvoeringsvraagstukken kunnen kijken.
verkenning

Zelfverplichtend