Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Ondersteuningsmiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende instrumenten, producten en verkenningen binnen de Digitale Agenda 2020. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Deze overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

16 ondersteuningsmiddelen

Filter

Digimelding

Basisregistraties vormen het fundament van de gegevenshuishouding van de overheid. Daarom is het van cruciaal belang dat de kwaliteit van de gegevens in die basisregistraties goed is. Onderdeel van de kwaliteitszorg is dat afnemers bij gerede twijfel over de juistheid van gegevens, zaken terugmelden aan de bronhouders.
product

Op basis van wet
Fase 4: Implementatie

Digitaal Aangifte Overlijden

Via het digitale formulier Digitale Aangifte Overlijden kunnen uitvaartondernemers 24/7 digitaal aangifte doen van overlijden.
product

Zelfverplichtend
Fase 4: Implementatie

Digitale verhuisservice

Met een landelijke verhuisvoorziening via MijnOverheid.nl is het voor iedereen mogelijk een verhuizing door te geven zonder tussenkomst van de gemeente. Daarnaast wordt een verhuizing altijd op uniforme wijze gemeld aan gemeenten.
product

Zelfverplichtend
Fase 3: Voorbereiden

E-factureren

In het gemeentelijk betalingsverkeer is elektronisch bankieren nog geen gemeengoed. Ondernemers sturen een factuur die gemeenten vervolgens handmatig verwerken. E-factureren is een manier om dit proces te optimaliseren en kosten te besparen.
product

Op basis van wet
Fase 3: Voorbereiden

eIDAS

Vanaf september 2018 zijn de lidstaten van de Europese Unie (EU) verplicht om elektronische identificatiemiddelen uit andere lidstaten te accepteren voor grensoverschrijdende dienstverlening van de overheid. De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie, zoals expats, eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
product

Op basis van wet
Fase 2: Testen / ontwikkelen

Gebruik BGT bij openbare ruimte

Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt. Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht.
product

Zelfverplichtend
Fase 3: Voorbereiden

Gemeentelijk Overheids Netwerk

Het GON is een gesloten netwerkvoorziening die gemeenten veilige verbindingen biedt met voor hun van belang zijnde (landelijke) voorzieningen en uitvoeringspartijen.
product

Zelfverplichtend
Fase 1: meedenken

Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening

De dienstverlening van de overheid wordt steeds meer digitaal en niet iedere inwoner kan in deze beweging even gemakkelijk mee. Het stimuleren en ondersteunen van inwoners bij deze digitaliseringsslag is voor alle overheden waardevol en vraagt om een gezamenlijke inspanning. In de vorm van pilots wordt uitgezocht welke ondersteuning noodzakelijk en gewenst is.
product

Zelfverplichtend
Fase 2: Testen / ontwikkelen

Govroam

Govroam staat voor government roaming. Deze dienst geeft werknemers in de publieke sector, waaronder gemeenten, makkelijk en probleemloos toegang tot gemeentelijke wifi-netwerken.
product

Zelfverplichtend
Fase 4: Implementatie

Idensys

Idensys verbetert de dienstverlening aan inwoners en ondernemers door het mogelijk te maken dat zij beter, sneller en veiliger online zaken kunnen doen met overheid en bedrijfsleven.
product

Op basis van wet
Fase 2: Testen / ontwikkelen

Inwonercloud

In het nieuwe sociaal beleid staat niet meer centraal wat de burger niet kan, maar wat hij wel kan. We ondersteunen de inwoners hier graag bij met technologische mogelijkheden. Daarom is er de Inwonercloud: iedere burger zijn eigen digitale omgeving voor informatie, organisatie en ondersteuning bij de dienstverlening in het sociaal domein.
product

Zelfverplichtend
Fase 3: Voorbereiden

IPv6

Het huidige systeem van internetadressen (IPv4-adressen) raakt snel op, terwijl met de opkomst van het Internet of Things juist steeds meer adressen nodig zijn. Om ook in de toekomst te kunnen communiceren met andere systemen, moeten gemeenten nieuwe internetadressen (IPv6) invoeren.
product

Zelfverplichtend
Fase 3: Voorbereiden