Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Ondersteuningsmiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende instrumenten, producten en verkenningen binnen de Digitale Agenda 2020. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Deze overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

4 ondersteuningsmiddelen

Filter

De Pilotstarter

Een digitaal platform waarop gemeenten en haar partners hun innovaties op het terrein van informatievoorziening kunnen delen en samen kunnen doorontwikkelen.
instrument

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt aangeraden om de GIBIT op te nemen in hun inkoopbeleid en deze te gebruiken voor alle inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT.
instrument

Monitor Doelgerichte Digitalisering

De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) geeft inzicht in de ‘digitale volwassenheid’ van een gemeente. Op basis van die informatie geeft de MDD tips en adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities kunnen realiseren.
instrument

Standaarden 'pas toe of leg uit'-lijst

De overheid stimuleert het gebruik van open ICT-standaarden, waarin afspraken zijn gemaakt over de manier om gegevens uit te wisselen. De standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst maken uitwisseling van gegevens tussen organisaties in de publieke sector eenvoudiger en gemakkelijker.
instrument