GGI-Netwerk

Gemeenten hebben VNG en VNG Realisatie opdracht gegeven in het kader van Samen Organiseren te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Hier wordt invulling aan gegeven door het ontwikkelen van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Onderdeel van de GGI is het GGI-Netwerk: een beveiligd datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Doel van dit product

Het GGI-Netwerk zorgt voor veilige dataconnecties met andere overheden waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt.

Voordelen van het GGI-Netwerk

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van hun digitale infrastructuur, netwerkverbindingen, informatie- en ICT-voorzieningen. Elke gemeente heeft zo’n 50 tot 100 verbindingen met alleen al landelijke externe systemen, veelal via punt-tot-punt verbindingen over zelfstandig geregelde netwerkverbindingen. Het gaat onder meer over koppelingen naar landelijke voorzieningen en naar commerciële Saas (Software as a service)-omgevingen. Gemeenten houden nu zelf deze koppelingen en de beveiliging over de gehele levensduur operationeel, van inkopen, inrichten, beheren, onderhouden tot en met het uitfaseren. 

Voordelen 

  • Veilig datacommunicatie netwerk
  • 100% zeggenschap van gemeenten
  • Makkelijke dataverkeer tussen overheden voor ketensamenwerking
  • Passende servicelevels en lagere kosten
  • Gemeenten bepalen welke extra diensten ontsloten worden op GGI-Netwerk

Gemeenten willen hun dienstverlening verbeteren en digitaliseren en zien dat ze dat goed in samenwerking kunnen doen, want veel administratieve processen zijn bij alle gemeenten hetzelfde. Maar het gaat niet alleen over dienstverlening. We zien als gemeenten veel op ons afkomen waar we beter samen een antwoord op kunnen vinden.

Implementatie van het GGI-Netwerk

GGI heeft opdracht gegeven aan VodafoneZiggo (die de aanbesteding voor GT Vaste Communicatie heeft gewonnen) om een besloten IP-VPN datacommunicatie-netwerk in te richten. Dit is het GGI-Netwerk, dat wordt aangesloten op de diginetwerk-infrastructuur. Hierdoor wordt via GGI-Netwerk datacommunicatie met andere overheden en ketenpartners gerealiseerd.

GGI-Netwerk is beschikbaar voor alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenten die meedoen aan GT Vaste Communicatie kunnen binnenkort aan VodafoneZiggo de opdracht geven om de aansluiting met GGI-Netwerk te realiseren. Overige gemeenten vragen hun eigen dataprovider om een aansluiting op een specifiek koppelpunt bij VodafoneZiggo te realiseren. In de loop van tweede kwartaal van 2018 kunnen de eerste gemeenten aansluiten.