Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur

Ondersteuningsmiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van lopende instrumenten, producten en verkenningen die bijdragen aan de doelstellingen van de Digitale Agenda 2020. Gebruik de filters aan de rechterkant van de pagina om een selectie te maken die voor u van belang is.

Het overzicht is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

82 ondersteuningsmiddelen

Filters tonen

14+netnummer

Door middel van het 14+netnummer kunnen inwoners sneller en gemakkelijker hun gemeente bereiken, waarmee het bijdraagt aan de verbetering van de (telefonische) dienstverlening.
product

Zelfverplichtend
Fase 3: In gebruik

APV (vergunnings)loket online

Één digitaal loket aanbieden die de stappen check en aanvraag (en afhandeling) van het meldings- vergunningsproces bevat voor alle vergunningen uit de APV. Hoe mooi zou dat zijn!
instrument

Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT)

Het eenduidig vastleggen van alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen in een gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland, die door alle overheden gebruikt wordt.
product

Op basis van wet
Fase 2: Klaar voor implementatie

Basisregistratie Inkomen (BRI)

Door middel van de Basisregistratie Inkomen kunnen overheidsorganisaties sneller toeslagen, subsidies of uitkeringen bepalen en toekennen.
product

Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Basisregistratie Kadaster (BRK)

Het doel van de Basisregistratie Kadaster (BRK) is inzicht in de actuele vastgoedinformatie met betrekking tot percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten en leidingnetwerken. Daarnaast biedt BRK overzicht door kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.
product

Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren.
product

Op basis van wet
Fase 1: In ontwikkeling

Basisregistratie Personen (BRP)

Dankzij de BRP verbetert de kwaliteit van de gegevens en is de informatie direct beschikbaar. Ook wordt het voor inwoners mogelijk om in een andere gemeente dan de woongemeente een uittreksel uit de basisregistratie aan te vragen.
product

Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Basisregistratie Topografie (BRT)

Basisiregistratie Topografie draait om het door middel van open data beschikbaar maken van digitale topografische bestanden op verschillende niveaus.
product

Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Basisregistratie Voertuigen (BRV)

De BRV zorgt voor een nog hogere kwaliteit en betere kwaliteitsbewaking van gegevens van voertuigen en van eigenaren/houders.
product

Op basis van wet
Fase 3: In gebruik

Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.
product

Op basis van wet
Fase 3: In gebruik