Meer datagedreven werken

De gemeente Turfbrug heeft hard gewerkt om alle informatie over het sociaal domein in kaart te brengen. Dat wil de gemeente ook voor andere terreinen, zoals veiligheid en de leefomgeving. 

De informatie voor het sociaal domein staat inmiddels letterlijk op de kaart: waar de welzijnsinstellingen zitten, het zorgaanbod, hoe de zorgvraag is verdeeld over de gemeente. Ook is er inzicht gekomen in de schuldenproblematiek, in de leegstand in wijken en in het gevoel van veiligheid. Eigenlijk is de hele sociale structuur van de gemeente in kaart gebracht, de “steunstructuur” zoals Thea, de manager Sociaal Domein, het noemt. Een gemeente met een sterke steunstructuur doet het goed, weet zij. Daar kunnen mensen voor zichzelf zorgen, met alle mogelijkheden voor zorg, welzijn, werk en recreatie dichtbij de deur. Inzicht is een eerste stap om zo’n steunstructuur te bouwen. Met dat inzicht kan Turfbrug nu sturen, bijvoorbeeld het zorgaanbod evenwichtig over het dorp verdelen. Een sterke steunstructuur krijgt nu vorm. 

Er is echter meer mogelijk, weet Turfbrug. Want ook in andere domeinen kan informatie goed gebruikt worden om te sturen. Zoals voor de fysieke leefomgeving. Als straks de Omgevingswet ingevoerd wordt, dan wil de gemeente alle data die met de leefomgeving te maken heeft helder inzichtelijk hebben. Er is heel veel data, binnen en buiten de muren van de gemeente. Hoe kunnen ze die verzamelen en deze berg aan data zo analyseren dat ze er daadwerkelijk iets mee kunnen? Turfbrug ziet veel mogelijkheden om data te gebruiken en zou graag een datagedreven gemeente zijn. Een gemeente die letterlijk weet aan welke knoppen te draaien om ervoor te zorgen dat Turfbrug een levendige, veilige, sociale en groene gemeente wordt en blijft. 

Voordat het zover is moet Turfbrug nog veel doen. Datagedreven werken kent allerlei invalshoeken en dilemma’s. Thea en de andere medewerkers van Turfbrug gaan hier graag met u over in gesprek tijdens het congres. 

Bekijk de sessies over Meer datagedreven werken