Congres Digitale Agenda 2020

Congres Digitale Agenda 2020

Samen Organiseren

Datum: 5 april 2017, van 9:30 - 17:00 uur
Locatie: De Fabrique in Maarssen/Utrecht (www.defabrique.nl). 
Georganiseerd door: VNG/KING

We staan midden in de informatiesamenleving. Iedereen beschikt over steeds meer informatie, in allerlei vormen. Van gemeenten wordt dienstverlening verwacht die niet alleen aansluit op de bestaande informatiesamenleving, maar óók op toekomstige ontwikkelingen. Dat vraagt van gemeenten flexibiliteit en innovatievermogen èn een beweging van samen organiseren en samen doen. Daarbij worden ze ondersteund door VNG en KING. Dat is hèt thema van het congres Digitale Agenda 2020 - Samen Organiseren van VNG/KING op 5 april 2017!

Waarom komen?

Dit heeft het Congres Digitale Agenda 2020 u te bieden:   

  1. Een inspirerend programma met interactieve sessies, informatiemarkten, netwerktafels en discussieplatforms;

  2. Een sterk plenair gedeelte met Franc Weerwind (burgemeester gemeente Almere en voorzitter Commissie D&I van de VNG), Jan van Ginkel (gemeentesecretaris  Zaanstad) en Bas Eenhoorn (Digicommissaris)

  3. Aandacht voor verschillende beleidsdomeinen, actuele thema’s en zes doelstellingen: ‘Verder brengen van innovatie en onderzoek’, ‘Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur’, ‘Samen organiseren en goed opdrachtgeverschap’, ‘Meer datagedreven werken’, ‘Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers’ en ‘Informatiebeveiliging en privacy’;  

  4. Meer inzicht in waar uw gemeente staat en wat er mogelijk is om de informatiesamenleving met beide handen aan te pakken;  

  5. Een warm welkom in de gemeente Turfbrug – een gemeente die haar uitdagingen, oplossingen en lessen met u zal delen. 

Voor wie?  

Omdat het inspelen op de ontwikkelingen in de informatiesamenleving een integrale aanpak van de gemeentelijke organisatie vraagt, is het programma afgestemd op gemeentesecretarissen, directeuren en hoofden van gemeentelijke diensten en domeinen, I&A managers en betrokken professionals. Zo kunt u samen vanuit uw gemeentelijke doelstellingen bepalen hoe u invulling kunt geven aan uw digitale agenda.  

Leer van de gemeente Turfbrug 

Turfbrug verkeerde het afgelopen jaar in zwaar weer: inwoners roerden zich, de tekorten liepen op en men moest echt werk gaan maken van een integrale aanpak in het sociaal domein. Ook de gemeentelijke dienstverlening vroeg om groot onderhoud. Wellicht herkenbaar voor uw gemeente? De gemeente Turfbrug ging aan de slag met de Digitale Agenda 2020 en maakte behoorlijke meters. Wilt u leren van de ervaringen van Turfbrug? Dat kan! Lees de thriller ‘Tegenwind’ of kom naar het congres op 5 april en breng een bezoek aan Turfbrug. Tijdens het congres wordt u letterlijk ontvangen in Turfbrug en staan de uitdagingen, oplossingen en lessen van deze gemeente centraal. De gemeente Turfbrug is een fictieve gemeente die in het leven is geroepen door VNG/KING. 

Doelstellingen gemeente Turfbrug

Verder brengen van innovatie en onderzoek bij de gemeente Turfbrug

Turfbrug wil graag innovatief zijn: de gemeente wil verkennen welke innovaties en trends er zijn en ontdekken wat die voor de gemeente kunnen betekenen.

Optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur bij de gemeente Turfbrug

Turfbrug zou graag meer gebruik maken van de GDI, vooral door verschillende voorzieningen te combineren in haar werkprocessen. Zodat ze de dienstverlening aan burgers en bedrijven nog beter kan maken.

Samen organiseren en goed opdrachtgeverschap bij de gemeente Turfbrug

Het is de gemeente Turfbrug de afgelopen tijd heel duidelijk geworden: samenwerken loont. Maar Turfbrug ziet ook uitdagingen. Zoals in haar opdrachtgeverschap.

Meer datagedreven werken bij de gemeente Turfbrug

Turfbrug ziet veel mogelijkheden om data te gebruiken en zou graag een datagedreven gemeente zijn. Een gemeente die letterlijk weet aan welke knoppen te draaien.

Verbeteren dienstverlening aan inwoners of ondernemers bij de gemeente Turfbrug

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Turfbrug haar dienstverlening aan inwoners en ondernemers sterk verbeterd. Nu het goed werkt, kijkt de gemeente verder.

Informatiebeveiliging en privacy bij de gemeente Turfbrug

De gemeente Turfbrug werd getroffen door een ransomwareaanval en moest een extra datalek rapporteren. De gemeente weet dat ze moet blijven investeren in informatiebeveiliging en privacy. Hoe doet ze dat op een slimme manier?

Op 5 april vindt ook het Cascadis Congres plaats. Cascadis is de landelijke belangenorganisatie voor online professionals.