E-factureren

Regiobijeenkomst E-factureren Emmen

In samenwerking met de gemeente Emmen, organiseert het PIANOo programmabureau e-factureren op 19 oktober 2017 een regiobijeenkomst e-factureren in het Gemeentehuis van Emmen. Ook omliggende gemeenten kunnen zich aanmelden voor deelname.

Concrete handvatten

Tijdens de bijeenkomst komen de diverse aspecten van e-factureren aan de orde.
Niet alleen wordt ingegaan op de vragen wat is e-factureren en waarom. U krijgt tevens concrete handvatten om (verder) aan de slag te gaan met de implementatie van e-factureren. Zo worden inrichtingsscenario's besproken en wordt besproken welke stappen er te nemen zijn. Want welke voorzieningen moet u treffen om per april 2019 te voldoen aan de Europese verplichting tot e-facturering? Hierbij zijn niet alleen financiƫle en technische aspecten van belang, ook heeft e-factureren z'n weerslag op inkoop- en organisatorische aspecten.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor managers en medewerkers van gemeenten die werkzaam zijn op de afdelingen financiƫle administratie, inkoop en ICT.