Realisatiedagen 2018

Realisatiedag Hilversum

In juni zijn er verspreid over het land Realisatiedagen voor gemeenten. Vergelijkbaar met de Doe-dagen van 2017, maar dan nét even anders. Gemeenten bepalen dit jaar zelf het programma. VNG Realisatie faciliteert en organiseert.  

Er zijn veel gemeenten die innovatieve projecten zijn gestart, slimme oplossingen hebben bedacht of vruchtbaar samenwerken. Zij vertellen er graag over en delen hun kennis en ervaringen op de Realisatiedagen. 

Wie er op deze dagen spreken en waarover, bepalen gemeenten helemaal zelf. Dat kan een informatiemanager zijn die out-of-the-box een architectuurmodel heeft ontwikkeld, een gemeentesecretaris die samenwerking op de kaart heeft gezet, een inhoudelijk expert die een slimme toepassing heeft bedacht, een manager met een frisse kijk op procesoptimalisatie, een multidisciplinair team dat de uitvoering van nieuwe wetgeving gemeentebreed heeft verankerd of een expertgroep die aan een collectieve voorziening werkt.

Programma Realisatiedag Hilversum

09.15u Inloop met koffie
09.45u - 11.00u Plenaire gedeelte Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie en Dick Emmer, gemeentesecretaris Hilversum
11.00u - 11.15u Pauze
11.15u - 12.30u

Eerste ronde parallelsessies. Stand van zaken eID-middelen / Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur: Nu samen gebruiken / e-Factureren

12.30u - 13.30u Lunch
13.30u - 14.45u Tweede ronde parallelsessies. Zaaksysteem Haarlem / Website oplossing volgens de Common Ground / i-Spiegel 2.0.
14.45u - 15.00u Pauze
15.00u - 16.15u Derde ronde parallelsessies. AVG / Commen Ground / hoe kom ik tot een projectportfolio
16.15u Afsluiting en borrel

 

 

Onderwerpen en sprekers parallelsessies:

  • Stand van zaken eID-middelen, Maurice van Erven, VNG Realisatie
  • Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur: Nu samen gebruiken. Walter Brander, loco-gemeentesecretaris Heemskerk en Peter Klaver, projectleider VNG Realisatie
  • e-Factureren. Etienne Duchateau, projectmanager Amsterdam en John van Schaik, expert organisatieverandering Ministerie van Economische Zaken
  • Zaaksysteem Haarlem. Bas de Boer, innovatiemanager Haarlem
  • i-Spiegel 2.0. Eduard Witteveen,  procesbegeleider / innovatie Súdwest-Fryslân
  • Website oplossing volgens de Common Ground Filosofie. Holger Peters, informatieadviseur / webmanager Buren
  • Common Ground. Eelco Hotting, strategisch adviseur informatievoorziening Haarlem
  • AVG. Sascha Beekman, bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker Scherpenzeel
  • Hoe kom ik tot een projectportfolio. Vincent Weijers, informatiemanager Berkelland

In de pauzes is er gelegenheid om samen met een accountmanager uw eigen gemeentelijke digitale agenda op te stellen met behulp van de Roadmap da2020.nl.