Datagedreven sturing

Meetup Datagedreven Gemeenten: Datagedreven sturing

Datagedreven sturing staat steeds hoger op de agenda binnen de lokale overheid. Veel gemeenten oriënteren zich op het onderwerp en de hoeveelheid pilots rondom dit thema neemt aanzienlijk toe. Het onderwerp datagedreven sturing agenderen is één ding, maar hoe gaat men over tot echte innovatie, tot verbreding binnen de organisatie en tot verankering in de reguliere werkprocessen?

Op deze vragen gaan we in tijdens de eerstvolgende bijeenkomst in de reeks meetups Datagedreven Gemeenten. Deze derde editie van de meetup organiseert KING in nauwe samenwerking met A+O fonds gemeenten.

Momenteel plant A+O fonds haar derde leergang Datagedreven Sturing. De resultaten van de meetup worden onder meer gebruikt voor een handreiking.

Programma meetup 3: Taaie vraagstukken bij datagedreven sturing

Gemeenten oriënteren zich meer op het onderwerp datagedreven sturing en de hoeveelheid pilots neemt aanzienlijk toe. Maar hoe ga je verder als het onderwerp binnen de gemeente eenmaal op de kaart staat? Hoe kom je tot echte innovatie, tot verbreding binnen de organisatie en tot verankering in de reguliere werkprocessen?

Drie deelnemers van het eerste A+O leernetwerk Datagedreven Sturing 2016 geven aan waar ze sindsdien staan met hun organisatie. Henk Wesseling, kerndocent van deze leergang en onderzoeker bij Berenschot voorziet ons van een (theoretische) reflectie op de drie verhalen. In het tweede deel van de meetup wisselen we ervaringen uit en bekijken we welke perspectieven en oplossingsrichtingen er te vinden zijn.

  • 11.45-12.00 Inloop +lunch
  • 12.05-12.10 Welkomstwoord Fatiha Alitou, kennismakelaar Datagedeven gemeente(KING)
  • 12.10-12.25 Presentatie Martin Jansen, kwartiermaker Datagedreven Sturing (gemeente Utrecht)
  • 12.25-12.40 Presentatie Rogier Dijkgraaf, strategisch adviseur (gemeente Leidschendam-Voorburg)
  • 12.40-12.55 Presentatie Hans Koenders, beleidsadviseur informatisering (gemeente Enschede)
  • 12.55-13.00 Koffie
  • 13.00-13.30 (Theoretische) reflectie, Henk Wesseling, kerndocent en onderzoeker (A+O Fonds/Berenschot)
  • 13.30-14.15 Break out sessies: waar staat jouw gemeente?
  • 14.15-14.30 Plenaire terugkoppeling