Algemene Verordening Gegevensbescherming

IBD-regiobijeenkomst Meppel

Dit najaar organiseert de IBD verspreid over het land drie regiobijeenkomsten. Gedurende de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy binnen het gemeentelijk domein en in twee verschillende workshops gaan de deelnemers onder leiding van de IBD en het team Privacy van KING aan de slag met het onderwerp ICT-opdrachtgeverschap of privacy. Interactie, leren van elkaar en oefenen staan centraal gedurende deze regiobijeenkomsten.

Wanneer?

Er volgen nog twee andere regiobijeenkomsten:

Programma

12:00-13:00 uur: Inloop met lunch
13:00-13:30 uur: Welkom en opening ontwikkelingen IBD / informatiebeveiliging
13:30-16:00 uur: Workshop naar keuze: opdrachtgeverschap of privacy (incl. koffiepauze)

Workshops

Deelnemers maken een keuze uit een van de twee workshops:

Workshop 1: Opdrachtgeverschap 2.0: toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Deze workshop gaat in op het toezien op de afspraken die in de verwerkersovereenkomst door de afnemer met de leverancier gemaakt zijn. We zullen eerst starten met een korte samenvatting van wanneer een verwerkersovereenkomst nodig is en waar je op moet letten bij het opstellen. Daarna gaan we aan de slag met het toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst. Het contract is gesloten, hoe krijgt u zekerheid of voldaan wordt aan de gemaakte afspraken? Wanneer moet ik ingrijpen en inkoop, of het bestuur informeren over de risico’s die ze lopen? Waar moet u op letten bij het beoordelen van certificaten en verklaringen? Naast het behandelen van theorie zullen we ook ruim te tijd nemen met een aantal praktijkvoorbeelden. In de komende workshop Opdrachtgeverschap 2.0 zal de IBD u meenemen aan de hand van een inleidende theorie en met voldoende ruimte voor de praktijk en discussie. Neemt u allen uw verwerkersovereenkomsten, documenten en certificaten mee!

Workshop 2: Implementatie van de AVG: Overzicht houden en prioriteiten stellen

Mei 2018 komt elke dag een stukje dichterbij. Gemeenten hebben tot die tijd gelegenheid om zich voor te bereiden op alle eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Gemeenten zijn verplicht om voor die tijd een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen en moeten rekening houden met een aantal rechten van inwoners: het recht op informatie, recht op inzage, recht van verzet, recht op correctie, recht op overdraagbaarheid en het recht zich te verzetten tegen geautomatiseerde besluiten. De AVG heeft een buitengewoon grote impact op gemeenten, groter nog dan die op ministeries en grote bedrijven. Hoe ziet u door de bomen het bos, hoe prioriteert u de implementatie en hoe houdt u het overzicht? In de workshop Implementatie van de AVG gaat het team Privacy van KING in op de belangrijkste vragen en krijgt u handvatten om de implementatie van de AVG in uw eigen organisatie vorm en inhoud te geven. De workshop is interessant voor zowel (aankomend) privacyfunctionarissen als informatiebeveiligers.

Voor wie?

De IBD-regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenten die de verdiepingsslag willen maken bij de implementatie van de BIG. Specifiek betreft dit degenen die belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging binnen een gemeente (CISO/CSO, VCIB’s/ACIB’s, IBF, beveiligingsadviseurs, adviseurs informatiebeveiliging en beleidsmedewerkers informatiebeveiliging).

Aanmelden IBD regiobijeenkomst

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst.

Meer informatie over de IBD regiobijeenkomst

Heeft u vragen over de regiobijeenkomsten, neem dan contact op via bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.