Verder brengen van innovatie en onderzoek

Verder brengen van innovatie en onderzoek

Worden bezoekers van het gemeentehuis straks verwelkomd door een robot die hen de weg wijst? Hoe kunnen gemeenten big data inzetten in het ruimtelijk domein? En hoe kunnen ze apps gebruiken om de zelfredzaamheid van burgers te ondersteunen? En wat zijn de gevolgen van zelfrijdende auto’s voor de parkeergarages in de stad? De toekomst komt op gemeenten af!

Gemeenten werken aan innovaties met het doel de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Om gemeenten hierbij te faciliteren is de Pilotstarter gelanceerd. Via de Pilotstarter kunnen partijen met dezelfde vraagstukken of uitdagingen samen mogelijkheden verkennen en hun expertise en ervaringen delen. Deze variëren van het onderzoeken hoe doelgroepenvervoer het beste vorm te geven tot het verkennen van de kansen die blockchain biedt voor je gemeente. Verder wordt er steeds meer onderzoek gedaan op het gebied van alle ontwikkelingen die er spelen, zoals platforms en big data.

Op Gemeente.nu zijn vele informatieve, inspirerende artikelen over innovaties verschenen. Onder meer:

Ook tijdens de workshops op het Congres Digitale Agenda 2020 - Samen Organiseren wordt uitgebreid stilgestaan bij innovatie en onderzoek.

 

Bezoek de Pilotstarter

De Pilotstarter is een digitaal platform waarop gemeenten en haar partners innovaties op het terrein van informatievoorziening kunnen delen en samen verder kunnen brengen.