Stuurinformatie

Stuurinformatie

De hoeveelheid beschikbare data over onder andere personen en processen is de laatste jaren exponentieel toegenomen. Veel data worden tegenwoordig automatisch gegenereerd en zijn het bijproduct van dagelijkse handelingen zoals het gebruik van internet, sociale media, mobiele telefoons en verschillende applicaties. De vraag is hoe gemeenten de juiste informatie uit deze data naar boven kunnen halen. En hoe ze deze dusdanig kunnen aanwenden zodat ze interne processen en hun bedrijfsvoering of hun beleid en de dienstverlening kunnen verbeteren. 

datagedreven werken UtrechtIn de film Minority Report arresteert Tom Cruise door geavanceerde data analyse misdadigers al voordat ze hun misdaad kunnen begaan. Zo ver zal het in Utrecht niet komen, lacht gemeentesecretaris Maarten Schurink. Wél ontwikkelt de gemeente Utrecht een voorspellend model voor het risico op woninginbraak door interne en externe databronnen te koppelen.

Big data en data-analyse maken het mogelijk dat gemeenten hun eigen processen en werkwijzen kritisch kunnen onderzoeken. Zijn we als gemeente goed bezig?; Hoe doen wij het ten opzichte van andere gemeenten (waarstaatjegemeente.nl)?; Waar helpen we onze burgers werkelijk mee? Een stap verder is aan een bepaalde selectie data waarde toevoegen. Bijvoorbeeld economische activiteiten stimuleren in een wijk die achteraan loopt. Of kwetsbare inwoners ondersteunen en in hun kracht zetten.

Datagedreven werken vraagt iets van gemeenten: een andere manier van communiceren, een andere zienswijze van de bestuurders. Ook komen er vragen boven zoals welke informatie wordt aangewend om te sturen, hoe staat het met de privacy en halen we de juiste antwoorden uit al die data? Daarbij heeft deze tijdgeest invloed op de autoriteitspositie van gemeenten. Het toekomstbeeld van de datagedreven gemeente is dat deze slim en effectief gebruikmaakt van de beschikbare informatie en op grond hiervan dusdanig weet te sturen dat haar eigen processen efficiënt verlopen en ze de inwoners en ondernemers optimaal van dienst kan zijn.

Big Data ZoetermeerOnder de naam Big Data Innovatiehub werkt Atos nauw samen met de gemeente Zoetermeer en de Metropool Regio Rotterdam Den Haag om data centraal te stellen, maar vooral ook om innovatie te stimuleren en bewustwording van het gebruik van data bij burgers en overheden te verbeteren.