Samen organiseren

Samen organiseren

Gemeenten willen meer samen organiseren, dat hebben ze op het recente VNG-congres duidelijk uitgesproken. Veel van de gemeentelijke processen zijn hetzelfde, dus waarom zouden ze dat niet meer samen doen? Zo kunnen ze effectief gebruikmaken van dezelfde dienstverlening en infrastructuur, van elkaar leren en elkaar versterken. Zoals dezelfde processen en IT gebruiken voor het verlenen van een vergunning of het verwerken van een verhuizing. En meer samenwerken als het gaat om bijvoorbeeld schuldhulpverlening.

Als gemeenten meer samen doen en collectief ontwikkelde diensten gebruiken, dan houden ze geld en tijd over om te investeren in dat wat er lokaal echt toe doet. Bijvoorbeeld het inrichten van een veilige en prettige leefomgeving. Veel gemeenten hebben het adagium van ‘meer samen doen’ dan ook inmiddels vertaald in een beleidsuitgangspunt: ze gaan niets meer zelf ontwikkelen als het ook collectief beschikbaar is.

De Digitale Agenda 2020 ondersteunt gemeenten in hun ambitie om samen te organiseren. De Digitale Agenda 2020 is van en voor gemeenten, samen werken zij daarin aan bijvoorbeeld collectieve voorzieningen en gezamenlijke inkoop. Er wordt gewerkt aan een groot scala van projecten en producten. Een overzicht daarvan vindt u in de Roadmap.